یادداشت رومیزی ونداد

 • تیراژ:
  • خدمات چاپ
  • مبلغ کل قیمت نهایی: 0 تومان
 • بستن جزییات

 • مقوای جعبه: اینوربرد 250 گرم
 • روکش: سلفون 
 • یادداشت داخلی: تحریر 70گرم
 • تعداد برگه های یادداشت: 90 برگ
 • ارائه محصول: به صورت جعبه های پرشده.

یادداشت رومیزی ونداد

کاورجعبه

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf

نگهدارنده یادداشت

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf

برگه یادداشت

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf