سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

.


نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات و بازاریابی


نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

دیماه 1397

نمایشــگاه بین‌المللی تبــلیغـــات و بازاریابــــی و صنایـع وابسته تهــران 12 تا 15 دیماه 1397 در محل نمایشــگاه بین‌المللی تهــران برگزارشد. این نمایشگاه با رویکرد حمایت از صنعت تبلیغـــات و بازاریابــــی برگزار شد و بازدیدکنندگان با هدف برقراری ارتباط نزدیک با شرکت کنندگان این نمایشگاه ضمن آشنایی با خدمات نوین بازاریابـــی و تبلیغات، با شرکت‌هــای جدیــد این حوزه نیز آشنا شدند. شرکت چــــاپ و تبلیغـات بعد سوم نیز با ارائه محصــولات جدید خـود از جمله تقویم‌های رومیزی سال 98 در این رویداد بزرگ شرکت و میزبـــان بازدیدکنندگان ایــن نمایشگاه بود.

برای مشاهده گالری تصاویر کلیک کنید

 ‌
همایش معرفی و تجلیل از یکصد کارآفرین بخش خصوصی و مدیران دانش‌پژوه
زمستان 1396

همایش معرفی و تجلیل از کارآفرینان برتر بخش خصوصی در دی ماه سال 96 در مرکز همایش‌های صدا‌ و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تـهران با حضور مدیـران ارشد یکـصد شـرکت معتبـر داخـلی که در شرایـط رکـود با دولت همراه بوده و اقدام به توسعه کسب و کار خـود نموده‌اند، برگزار شـد و طـی ایـــن مراســــم آقای محمـدرضا شــاطرزاده مدیـریـت "کانـون آگهی و تبلیغات بُعـدســوم" نیز به‌ عنــوان یــکی از کارآفرینان برتر کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند. در پایان این مراسـم نیز، با لوح زریـن "سوگندنامه تعهـد به کارآفرینـی" از یکصـد مدیر منتخب  تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

برای مشاهده گالری تصاویر کلیک کنید

  

 

نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی مشهد

پاییز 1395

صنایع چاپ و بسته بندی یکی از مهمترین ابزارهــا در معرفـی و فـروش کالا و پایه و اساس توسعه فرهنگـی و اقتصـادی در کشـور است و در افزایـش تولید هم نقش بسزایـی دارد. در همیـن راستـا بـا هـدف ارائـه جدید‌تریـن خدمـات و محصـولات، ارتباط مستقیـم شـرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات چاپی با مخاطبان و علاقه‌مندان و نمایش ماشین آلات به‌روز چاپ، سالانه با برگزاری  نمایشگاهی جامع، چاپخانه‌ها، دفاتر چاپ و تبلیغات، فروشندگان ماشین‌آلات چـــاپ و صنایع وابسته حضـــور به‌هـــم رسانده و این رویـــداد تاثیر‌گذار را رقــم می‌زننـــد. شـــرکت چــــاپ و تبلیغــات بـعــد ســوم با حضـور در پنجمیــن نمایشگاه چـــاپ، بستـه‌بنـدی و صنایع وابسته مشهـد که پاییـز 1395 در محـل نمایشگاه بین‌المللی برگزارشد، ضمن ارائه خدمات و محصولات خود به مخاطبان، این رویداد بزرگ را گرامی داشت.

برای مشاهده گالری تصاویر کلیک کنید
‌‌

بازگشت به صفحه اصلی